Diplomová práce nezaměstnanost

Služby

Benefity

Šité na mieru

Referencie

Diplomová práce nezaměstnanost

Vliv nezaměstnanosti na psychiku závěrečná práce - Seminarky

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce , skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a další Konflikty vznikající v oblasti nezaměstnanosti . Stáhnout Práci SMS platba (ČR) 30 Kč
www.seminarky.cz/Vliv-nezamestnanosti-na-psychikuzaverecna-prace-1477

Diplomová práce

Tímto prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci sestavila sama a uvedla jsem veškerou použitou literaturu i příslušné prameny, z nichž bylo čerpáno. její koncepci regionálně analyzují v díle Koncepce nezaměstnanosti , trhu práce a
geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2007/2007_Stodulkova.pdf

Jak psát projekty pro EU. gt; Text diplomové práce

mít projekty pomáhající slaďování rodinného a pracovního života, vytváření podmínek pro práci žen po mateřské nebo i na mateřské, žen pečujících o závislou osobu apod. Důležitým sociálním atributem je trh práce a nezaměstnanost .
www.pisemeprojekty.snadno.eu/Text-diplomove-prace.html

Vývoj nezaměstnanosti v Československu v letech 1918

Základním cílem této diplomové práce na téma „ Nezaměstnanost v Československu 1918 – 1938“ je rozebrat vývoj nezaměstnanosti v období první republiky, tedy v Československu 1918 – 1938. Rovněž jsou zde charakterizován
www.diplomky.net/humanitni-vedy/vyvoj-nezamestnanosti-v-ceskoslovensku

Microsoft Word - DP

Cílem praktické části diplomové práce je zmapování nezaměstnanosti u čerstvých nezaměstnanost snižuje. Jedná se o klasický případ tržní nerovnováhy, kdy nabídka práce že by nebyli postiženi nezaměstnaností .
is.muni.cz/th/246729/pedf_m/Diplomova_prace_Hamackova_Alena.pdf

Trh práce a nezaměstnanost v Ústeckém kraji, VŠE

Tisk stránky, Seznam veřejných prací Vškp - Zobrazení práce Informace o práci Diplomová práce Název Vškp: Trh práce a nezaměstnanost v Ústeckém kraji [cs] Hlavní práce 34455_xlipa05.pdf
www.vse.cz/vskp/33930_trh_prace_a nezamestnanost_v usteckem_kraji

Microsoft Word - Diplomová práce - Růžičková.doc

jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. do života společnosti prostřednictvím trhu práce (dlouhodobé nezaměstnanosti čelila pro ucelení celé této části mé diplomové práce zaměřím na cíle a faktory ovlivňující APZ.
dspace.upce.cz itstream/10195/38814/1/RuzickovaN_AktivniPolitika_JV

Analýza trhu práce na regionální úrovni, Ekonomický

Diplomová práce je zaměřena na aktuální problémy na trhu práce v ČR a vývoj nezaměstnanosti v Jihočeském regionu. Nezaměstnanost je složitým problémem moderní společnosti a má významný dopad především na ekonomickou
www.diplomky.net/ekonomicky-sektor/analyza-trhu-prace-na-regionalni-urovni

PF JU - Anotace diplomových prací - 2004

Tato diplomová práce si za svůj cíl vytýčila seznámení s nezaměstnaností z různých pohledů. Zcela specifickým způsobem je řešena otázka gnoseologie v novověké filosofii v diplomové práci Jany Bydžovské.
www.pf.jcu.cz/education/theses/2004/spol.php

IES - Detail práce

aktivní politiky zaměstnanosti zaveden, potřeba hodnocení programů APZ je však v situaci současné hospodářské krize ještě závažnější. Diplomová práce nabízí teoretickou i empirickou analýzu efektivity aktivní politiky zaměstnanosti.
ies.fsv.cuni.cz/work/index/show/id/1318/lang/cs